Lista osób, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i partii politycznych które udzieliły mi wsparcia…