serve in humilitate


„Senat jest tym, co pozostałe władze do szlachetnych działań pobudza,
od nieuczciwych odwodzi, a namiętności studzi. Dlatego bez rady, opinii
i kontroli Senatu nic w Rzeczpospolitej ani poza jej granicami czynić się nie godzi.”
Andrzej Frycz-Modrzewski 1551 r. „O poprawie Rzeczpospolitej”‚ Księga I. „O obyczajach”

Najważniejsze Informacje

O moich dotychczasowych dokonaniach, o programie wyborczym i wsparciu

O mnie

dr hab. n. med. Marek Rudnicki, specjalista chirurg Profesor w University of Illinois, Chicago, Chairman, Dept. of Surgery Ross University School of Medicine, Dyrektor Rezydencji Chirurgicznej w Advocate Medical Center w Chicago, Członek Board of Directors Metropolitan Chicago Chapter Governor w American College of Surgeons, Członek wielu innych amerykańskich i…

Program wyborczy

Jeżeli zostanę wybrany do Senatu RP…

Wspierają mnie…

Lista osób, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i partii politycznych które udzieliły mi wsparcia…

Wywiad z M. Rudnickim - Kongres 60 Milionów Buffalo, lipiec 2019

Wspierają mnie
Podtytuł sekcji

Najnowsze wiadomości